Kontakt

Ľubica Čarajová
Športová   136/40
971 01  Prievidza

mobil:  0905 872 947
e-mail: carajova.lubica@gmail.com
IČO:    43765424

Upratovacie a čistiace práce
Deň vzniku oprávnenia: 8. 10. 2007

Záhradnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 8. 10. 2007